پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

اقتصاد


 

 

اهم فعالیت ها و دستاوردهای کارگروه اقتصاد را میتوان به صورت زیر بیان کرد:

استخراج چارچوب نظری اجمالی اقتصاد اسلامی

چارچوب نظری اجمالی اقتصاد در قالب 15 فصل و مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب اسلامی و اندیشمندان مورد تأیید ایشان تدوین و تألیف شده است که به ارائه یک الگوی نظام مند و جامع از مکتب اقتصاد اسلامی می پردازد.

نظام مسائل کاربردی اقتصاد ایران

نظام مسائل اقتصاد ایران، در پرتو الگوی مطلوب اسلامی اقتصاد و با شناسایی کنش های ناهمسو با اجزای مختلف نظام اقتصاد اسلامی شناسایی و طبقه بندی شده است.

مسأله پژوهی

تاکنون مسائل مختلفی ذیل کارگروه اقتصاد با همکاری شبکه علوم انسانی، مبتنی بر مبانی علوم اجتماعی تدوین شده در کارگروه مبانی علوم انسانی مورد پژوهش قرار گرفته اند که از جمله آنها می تواند به مسائل حل شده در حوزه نظام بانکی و  نظام تأمین اجتماعی اشاره کرد.

فعالیت های آموزشی و گفتمانی

برگزاری جلسات و دوره های متعدد توسط اعضای شبکه علوم انسانی حوزه اقتصاد اسلامی و نظارت بر اجرای آن از جمله دیگر اقدامات انجام شده ذیل کارگروه اقتصاد می باشد.

 

«نشریات علمی مرکز»

              


آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام 

  پست الکترونیکی: ist@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.
همراهان این صفحه:171