پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١
 


چاپ خبر Print

تأمین مالی تأمین اجتماعیِ بازنشستگان از طریق منابع بیمه بازنشستگی


چکیده:

سازوکار‌های تأمین اجتماعی برای رفع نیاز نیازمندان شیوه‌های مختلفی را به کار می‌گیرند که در تمام آن‌ها تأمین منابع مورد نیاز از طریق سازوکار تأمین مالی فراهم خواهد شد. به منظور ارزیابی شیوه تأمین مالی برای بازنشستگان ناتوان از کار در ایران از طریق منابع بیمه‌ای، این شیوه تأمین مالی با الگوی اسلامی ارائه‌شده توسط آیت الله شهید سید محمدباقر صدر رحمة الله علیه مورد مقایسه قرار خواهد گرفت. بنابراین، در این پژوهش ابتدا با معرفی روش ژرف‌کاوی، مسیر طرح مسئله تا تبیین و ارائه راهکار مشخص خواهد شد؛ بر اساس این روش، ابتدا الگوی مطلوب اسلامی تأمین اجتماعی از منظر شهید صدر رحمة الله علیه تبیین خواهد شد و سپس شیوه تأمین مالی از طریق منابع بیمه‌ای و مسائل آن در سایه این الگوی مطلوب مورد بررسی و تبیین قرار خواهد گرفت. نتیجه تحقیق بیانگر آن است که عمده مشکل در این سازوکار برآمده از شیوه بیمه‌ای تأمین اجتماعی مبتنی بر سیستم DB-PAYG است.


 


1401/03/24 - ١٨:٠٠ / شماره خبر: ٢٩٩١ / تعداد نمایش خبر: 215
1401/03/24 - ١٨:٠٠ / Code: ٢٩٩١ / Number: 215
 
 
 

خروج
«نشریات علمی مرکز»

              


آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام 

  پست الکترونیکی: ist@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.
همراهان این صفحه:13614