پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

سیاست


 

اهم فعالیت ها و دستاوردهای کارگروه سیاست را میتوان به صورت زیر بیان کرد:

استخراج چارچوب نظری اجمالی سیاست اسلامی

چارچوب نظری اجمالی اقتصاد در قالب 15 فصل و مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب اسلامی و اندیشمندان مورد تأیید ایشان تدوین و تألیف شده است که به ارائه یک الگوی نظام مند و جامع از مکتب سیاست اسلامی می پردازد.

نظام مسائل کاربردی سیاست ایران

نظام مسائل سیاست ایران، در پرتو الگوی مطلوب اسلامی سیاست و با شناسایی کنش های ناهمسو با اجزای مختلف نظام سیاست اسلامی شناسایی و طبقه بندی شده است.

مسأله پژوهی

تاکنون مسائل مختلفی ذیل کارگروه سیاست با همکاری شبکه علوم انسانی، مبتنی بر مبانی علوم اجتماعی تدوین شده در کارگروه مبانی علوم انسانی مورد پژوهش قرار گرفته اند.

فعالیت های آموزشی و گفتمانی

برگزاری جلسات و دوره های متعدد توسط اعضای شبکه علوم انسانی حوزه سیاست اسلامی و نظارت بر اجرای آن از جمله دیگر اقدامات انجام شده ذیل کارگروه سیاست می باشد.

«نشریات علمی مرکز»

              


آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام 

  پست الکترونیکی: ist@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.
همراهان این صفحه:152