پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

تربیت


 

اهم فعالیت ها و دستاوردهای کارگروه تربیت را میتوان به صورت زیر بیان کرد:

استخراج چارچوب نظری اجمالی تربیت اسلامی

چارچوب نظری اجمالی تربیت در قالب 15 فصل و مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب اسلامی و اندیشمندان مورد تأیید ایشان تدوین و تألیف شده است که به ارائه یک الگوی نظام مند و جامع از مکتب تربیت اسلامی می پردازد.

نظام مسائل کاربردی تربیت ایران

نظام مسائل تربیت ایران، در پرتو الگوی مطلوب اسلامی تربیت و با شناسایی کنش های ناهمسو با اجزای مختلف نظام تربیت اسلامی شناسایی و طبقه بندی شده است.

مسأله پژوهی

تاکنون مسائل مختلفی ذیل کارگروه تربیت با همکاری شبکه علوم انسانی، مبتنی بر مبانی علوم اجتماعی تدوین شده در کارگروه مبانی علوم انسانی مورد پژوهش قرار گرفته اند.

فعالیت های آموزشی و گفتمانی

برگزاری جلسات و دوره های متعدد توسط اعضای شبکه علوم انسانی حوزه تربیت اسلامی و نظارت بر اجرای آن از جمله دیگر اقدامات انجام شده ذیل کارگروه تربیت می باشد.

«نشریات علمی مرکز»

              


آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام 

  پست الکترونیکی: ist@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.
همراهان این صفحه:141