پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

حقوق


 

اهم فعالیت ها و دستاوردهای کارگروه حقوق را میتوان به صورت زیر بیان کرد:

استخراج چارچوب نظری اجمالی حقوق اسلامی

چارچوب نظری اجمالی حقوق در قالب 15 فصل و مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب اسلامی و اندیشمندان مورد تأیید ایشان تدوین و تألیف شده است که به ارائه یک الگوی نظام مند و جامع از مکتب حقوق اسلامی می پردازد.

نظام مسائل کاربردی حقوق ایران

نظام مسائل حقوق ایران، در پرتو الگوی مطلوب اسلامی حقوق و با شناسایی کنش های ناهمسو با اجزای مختلف نظام حقوق اسلامی شناسایی و طبقه بندی شده است.

مسأله پژوهی

تاکنون مسائل مختلفی ذیل کارگروه حقوق با همکاری شبکه علوم انسانی، مبتنی بر مبانی علوم اجتماعی تدوین شده در کارگروه مبانی علوم انسانی مورد پژوهش قرار گرفته اند.

فعالیت های آموزشی و گفتمانی

برگزاری جلسات و دوره های متعدد توسط اعضای شبکه علوم انسانی حوزه حقوق اسلامی و نظارت بر اجرای آن از جمله دیگر اقدامات انجام شده ذیل کارگروه حقوق می باشد.

«نشریات علمی مرکز»

              


آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام 

  پست الکترونیکی: ist@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.
همراهان این صفحه:158