پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

مدیریت


 

اهم فعالیت ها و دستاوردهای کارگروه مدیریت را میتوان به صورت زیر بیان کرد:

استخراج چارچوب نظری اجمالی مدیریت اسلامی

چارچوب نظری اجمالی مدیریت در قالب 15 فصل و مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب اسلامی و اندیشمندان مورد تأیید ایشان تدوین و تألیف شده است که به ارائه یک الگوی نظام مند و جامع از مکتب مدیریت اسلامی می پردازد.

نظام مسائل کاربردی مدیریت ایران

نظام مسائل مدیریت ایران، در پرتو الگوی مطلوب اسلامی مدیریت و با شناسایی کنش های ناهمسو با اجزای مختلف نظام مدیریت اسلامی شناسایی و طبقه بندی شده است.

مسأله پژوهی

تاکنون مسائل مختلفی ذیل کارگروه مدیریت با همکاری شبکه علوم انسانی، مبتنی بر مبانی علوم اجتماعی تدوین شده در کارگروه مبانی علوم انسانی مورد پژوهش قرار گرفته اند.

فعالیت های آموزشی و گفتمانی

برگزاری جلسات و دوره های متعدد توسط اعضای شبکه علوم انسانی حوزه مدیریت اسلامی و نظارت بر اجرای آن از جمله دیگر اقدامات انجام شده ذیل کارگروه مدیریت می باشد.

«نشریات علمی مرکز»

              


آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام 

  پست الکترونیکی: ist@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.
همراهان این صفحه:145