پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

روانشناسی


 

اهم فعالیت ها و دستاوردهای کارگروه روانشناسی را میتوان به صورت زیر بیان کرد:

استخراج چارچوب نظری اجمالی روانشناسی اسلامی

چارچوب نظری اجمالی روانشناسی در قالب 15 فصل و مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب اسلامی و اندیشمندان مورد تأیید ایشان تدوین و تألیف شده است که به ارائه یک الگوی نظام مند و جامع از مکتب روانشناسی اسلامی می پردازد.

نظام مسائل کاربردی روانشناسی ایران

نظام مسائل روانشناسی ایران، در پرتو الگوی مطلوب اسلامی روانشناسی و با شناسایی کنش های ناهمسو با اجزای مختلف نظام روانشناسی اسلامی شناسایی و طبقه بندی شده است.

مسأله پژوهی

تاکنون مسائل مختلفی ذیل کارگروه روانشناسی با همکاری شبکه علوم انسانی، مبتنی بر مبانی علوم اجتماعی تدوین شده در کارگروه مبانی علوم انسانی مورد پژوهش قرار گرفته اند.

فعالیت های آموزشی و گفتمانی

برگزاری جلسات و دوره های متعدد توسط اعضای شبکه علوم انسانی حوزه روانشناسی اسلامی و نظارت بر اجرای آن از جمله دیگر اقدامات انجام شده ذیل کارگروه روانشناسی می باشد.

«نشریات علمی مرکز»

              


آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام 

  پست الکترونیکی: ist@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.
همراهان این صفحه:143